Fph 8990
  1. Home
  2. /
  3. EKAL Kalenderen

EKAL KALENDEREN

Kalenderen is een actie bij het heien: namelijk het tellen van de hoeveelheid slagen die met een heiblok nodig zijn om de heipaal over een vooraf bepaalde afstand (25 centimeter) te laten zakken. Het kalenderen vindt plaats door deze slagen te tellen en deze in te vullen op een zogenaamde kalenderstaat. Kalenderen geeft een aanwijzing voor de kleef en de paalpuntweerstand en is een maat voor de draagkracht (welke vooraf is bepaald door middel van berekeningen aan de hand van sonderingen) van de heipalen.

De kalendering wordt gebruikt als controle op het uitgevoerde heiwerk. Bij onverwachte verstoringen in de grond, bij paalbreuk, of bij te ondiep of juist te diep heien zal de gevonden kalendering afwijken van de verwachte kalendering en wordt na eventueel verder onderzoek de paal afgekeurd. Al onze machine’s zijn voorzien van een automatisch EKAL kalendersysteem en werken volgens de EKAL-methode, waarbij de ingenieurs van EKAL het heitoezicht verzorgen. Zie op de website van EKAL voor meer informatie!