Heien
  1. Home
  2. /
  3. Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen, waarom wij deze persoonsgegevens verzamelen én hoe wij hiermee omgaan. Wij vinden het belangrijk dat jouw online privacy gerespecteerd wordt en gaan daarom erg zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Samen streven we ernaar om de online privacy van iedereen veilig te stellen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken. Onze privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Gegevens onderneming
De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is Funderingstechniek Heeg, Osingahuzen 8 in Heeg. Funderingstechniek Heeg is ingeschreven in het handelsregister onder KVK-nummer 51206307. Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, kan dat via ons telefoonnummer 0515 – 444401 of via ons e-mailadres info@funderingstechniekheeg.nl.

Doel van gegevensverzameling
Jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij voor een aantal doeleinden die we hieronder zullen omschrijven. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in onze privacyverklaring. De doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen zijn:

Contact: Jouw persoonsgegevens zullen verzameld worden als je contact opneemt met Funderingstechniek Heeg via het contactformulier. In het contactformulier wordt echter alleen gevraagd naar de persoonsgegevens die we nodig hebben om jouw vraag te kunnen beantwoorden of je een dienst aan te kunnen bieden. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

  • Voornaam
  • E-mailadres

Bel mij terug formulier: Als je wilt dat wij contact met jou opnemen, worden jouw persoonsgegevens verzameld door middel van het ‘Bel mij terug’ formulier. Wij verzamelen in het formulier om de volgende persoonsgegevens:

  • Voornaam
  • Telefoonnummer

Duur van gegevensverzameling
Hoelang we jouw persoonsgegevens bewaren, hangt af van het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Wel bewaren we persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de afgesproken activiteiten.

Contact: Op het moment dat je contact opneemt met Funderingstechniek Heeg via het contactformulier worden jouw persoonsgegevens opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden voor onbepaalde tijd bewaard. Wanneer het contact leidt tot een opdracht of tot een verzoek voor verder contact worden jouw persoonsgegevens bewaard tot ze niet langer nodig zijn.

Bel mij terug formulier: Op het moment dat je graag wilt dat wij contact met jou opnemen, worden jouw naam en telefoonnummer opgeslagen op de mailserver. Wanneer het contact leidt tot een opdracht of tot een verzoek voor verder contact, worden jouw persoonsgegevens bewaard tot ze niet langer nodig zijn.

Delen van persoonsgegevens met anderen
De informatie die binnenkomt via het contactformulier en het bel-mij-terug formulier kan intern worden gedeeld. Slechts een beperkt aantal medewerkers van Funderingstechniek Heeg hebben inzage in de persoonsgegevens. Deze medewerkers hebben ieder een privacyverklaring ondertekend. Ook kiezen wij in sommige gevallen ervoor om werkzaamheden uit te besteden:

Internetbureau Speak: Bij het doorsturen van onze online formulieren maken we gebruik van de computersystemen van derden waaronder de servers van Internetbureau Speak in Heerenveen. Door de formulieren op onze website, verwerken zij jouw voornaam, e-mailadres, telefoonnummer. Internetbureau Speak verwerkt deze persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden. 

Beveiliging van de persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd en opgeslagen op beveiligde servers. Tijdens het invullen van de formulieren worden jouw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. Je kunt de beveiligde verbinding herkennen aan het slotje (https) linksboven in jouw browser. Dit beschermt je privacy door middel van encryptie tijdens een transfer van data. Je kunt erop rekenen dat wij jouw persoonlijke gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden zullen verstrekken.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@autopallas.nl. Binnen vier weken zullen wij op jouw verzoek reageren. Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren met een kopie van een geldig legitimatiebewijs. We raden je sterk aan om daarbij jouw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat en alleen voor ons bestemd is. Funderingstechniek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback
Wij controleren regelmatig onze privacyverklaring en kan daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als wij dit doen, zullen wij dit op onze website aankondigen. Wij raden daarom wel aan om onze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat je altijd op de hoogte bent. Als je nog vragen hebt over onze privacyverklaring kun je Funderingstechniek Heeg als volgt bereiken:

info@funderingstechniekheeg.nl
0515 – 444401

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16 januari 2019.